Plantelivet

Den nordlige skovklædte del af Livø består især mod vest af en egeblandingsskov, domineret af eg og hassel, men også med elm, bævreasp, røn og hyld med ask og el på fugtige partier. Mange af egene i skoven er op til 300 år gamle. Skoven menes at være rester af den egeblandingsskov, som var dominerende i Danmark fra stenalderen helt op til omkring 1300-tallet, hvor bøgen, især på de gode jorde, efterhånden blev den almindeligste træart. Egeblandingsskove er bevaret enkelte steder, i Nordjylland kan den opleves bl.a. på Lovns og i Lundby Krat. I modsætning til en bøgeskov slipper egeskoven meget lys ned til skovbunden, som er frodig og grøn, næsten urskovspræget med bregner og lianer (kaprifolieranker og vedbend). På øens hyldebuske findes mængder af den gode spisesvamp judasøre, begunstiget af det fugtige fjordklima.

Nord for skoven findes rester af en hede, som tidligere dækkede et 5 gange så stort areal, nu tilplantet med overvejende nåleskov. Heden har en fin bevoksning af enebær og rummer alle lynghedens karakteristiske dværgbuske: Hedelyng, revling, tyttebær, blåbær m.fl. Heden går mod nord over i tætte enebærkrat på kystskrænten. Små kilder vælder frem på skrænten og føder en rig vådbundsflora.

Livøs østkyst nord og syd for havnen er præget af en strandvoldslette med  strandoverdrev domineret af græsser med ene, hyld og vilde roser.