Livø - naturens stillekupé

Her er hede, gammel lysåben egeskov med hassel, andre typer blandingsskov, strandenge, enebærkrat og spændende og dramatiske strækninger langs kysterne.

Livø har også fantastisk dyreliv. Yderst på Livø Tap, er der en større sælkoloni. Der er en stor bestand af dåvildt, råvildt, ræv, hare, mår, og masser af fugle, der gæster og yngler på øen.

Om Livø

Udover den dejlige sælsafari kan man også nyde den dejlige natur på Livø.

Livø har fra gammel tid hørt under Vidtskøl Kloster, der fra øen kan ses mod øst-sydøst. Mest kendt er nok tiden med den Kellerske Åndsvageanstalt som startede i 1911, Livø blev i de følgende 50 år anvendt som internat for kriminelle åndsvage, der beskæftigedes ved landbrug og gartneri.

​Senere er øen overført til Skov & Naturstyrelsen. Øen er ca. 320 ha. som drives økologisk.

På Livø er der en del blandet skovart i dag, men man kan stadig finde Eg & Hassel der stammer tilbage fra 1600 års tallet.

​Dyrelivet og planteverdenen er artsrig, og der værnes om den enestående natur, som bl. a. Rummer omkring 700 arter af blomsterplanter  samt dåvildt, der har været her uafbrudt siden middelalderen.

​Hvis man går over på vestsiden, kan man fra stranden se de forskellige jordlag, som istiden har skubbet rundt med.

Den økologiske drift på Livø betyder, at belastningen af det omgivende miljø er minimal.

Produkterne er uden medicin & kemikalierester og dyrenes trivsel er i top.

Når markerne ikke sprøjtes, er der mange flere smådyr og blomster, derfor også flere større dyr der lever af dem. Dette er med til at give Livø et smukt, varieret og sundt dyreliv.
Salg af kreaturer til slagtning er, bortset fra en mindre produktion af korn og frø til salg, krumtappen i bedriftens indtægsgrundlag.

​Kom til Livø og nyd en dag med masser af  naturoplevelser fra fortid og nutid.

​God tur med Miniline

Nyttige links om Livø:

Livø Feriecenter
Naturstyrelsens guide til Livø

Landskab & geologi

Planteliv

Dyrelivet

Kulturhistorie