Der findes kun få statsdrevne landbrug i Danmark. Et af dem ligger på øen Livø i Limfjorden, der ejes af Naturstyrelsen. Cirka 1/3 af øens godt 300 ha er opdyrket, resten er skov og andre naturarealer. Da staten ikke bruger sprøjtemidler og kunstgødning, bliver landbruget naturligvis drevet økologisk – og det har det faktisk været gennem de sidste 20 år. Landmand Karsten Kjærgaard forvalter landbruget for staten, godt hjulpet af sin kone Bente Kjærgaard, der står for den formidling omkring økologisk landbrug, som parret føler, de skylder de mange tusind sommergæster på øen.