Færgen til Livø


Livø er en ø på ca. 320 hektar med ca. 10 helårsbeboere. Øen er beliggende i Limfjorden og ligger ca. 20 minutters sejlads fra Rønbjerg midt i Limfjorden.

Livø er siden 1977 en fredet ø, og den kan besøges med færge hver dag i perioden fra medio. april og til medio september, se fartplan for nærmere dato. Hunde og motorkøretøjer må ikke medbringes til Livø.

 

Tag på sælsafari


Få en dejlig oplevelse af sælerne i deres naturlige miljø.

Sælsafari sejles i perioden 22. juni - 24. august, med afgang fra Rønbjerg hver mandag  og onsdag fra kl. 19.00 - 21.00

​Billetter købes ved færgen før afgang, men det anbefales at bestille plads i god tid på tlf. 4030 7006

 

Livø - en helt enestående natur


Når man går i land på Livø, møder man utrolig smuk natur, bl.a. på den centrale, højtliggende del af øen ved Louisehøj og Louisedal, hvor bakketoppen rager 43 meter op over havet. Øen er en moræneø skubbet op af isen fra Løgstør Bredning i sidste istid. I klinterne ud mod havet på den nordvestlige del af øen kan man studere de forskellige lag af materiale, der er skubbet ind over hinanden

 
   
Previous Tab
Previous Tab
OBS, OBS, du kan ikke booke fra smartphone/tablet. Du kan også købe billet direkte ved færgen
Livø - natursmuk ø i Limfjorden

Kom til Livø og nyd en dag med masser af  naturoplevelser fra fortid og nutid.

Livø har fra gammel tid hørt under Vidtskøl Kloster, der fra øen kan ses mod øst-sydøst. Mest kendt er nok tiden med den Kellerske Åndsvageanstalt som startede i 1911. Livø blev i de følgende 50 år anvendt som internat for kriminelle åndsvage, der beskæftigedes ved landbrug og gartneri.